Klage og Ankemuligheder

VI har nedenfor samlet en oversigt over hvor du som forbruger og låntager kan klage eller anke en afgørelse.

 

Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Og/eller:

EU Kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
http://ec.europa.eu/odr

Vedrørende markedsføring, forbrugerbeskyttelse mv.

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrugerombudsmanden.dk

Vedrørende behandling af personoplysninger til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
www.datatilsynet.dk

Vedrørende lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
www.finanstilsynet.dk

Vedrørende udenretlig bilæggelse af tvister

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.finansanke.dk